Služby Telč, spol. s r.o.Aktuality
 • Mobilní svozy
  kontakt:Radkovská 560, 588 56 Telč
  telefon:567 243 037
  mobil:777 708 081
  e-mail:info@sluzbytelc.cz
  co:Mobilní svoz provádíme dle sběrového kalendáře vydávaného městem Telč a to: - bioodpad z určených míst velkoobjemovými kontejnery // - objemný odpad z určených míst velkoobjemovými kontejnery // - kovový odpad od jednotlivých nemovitostí // Dále provádíme za úplatu svoz odpadu dle objednání organizací či jednotlivých občanů.
  připomínky:Upozorňujeme občany, aby dodržovali podmínky sběru a svým jednáním nezapříčinili znehodnocení sbíraných druhotných surovin. V opačném případě znehodnocené suroviny budou muset být, vzhledem k technickým a finančním možnostem na náklady Města Telče, případně na náklady viníka uskladněny na řízené skládce bez dalšího využití.
  mapa:ZDE
   

Poslední aktualizace dne 25.10.2017