ČISTOTA MĚSTA

KONTAKT

ADRESA

Radkovská 560, 588 56 Telč

TELEFON / MOBIL

567 243 037 / 777 708 990

E-MAIL

info@sluzbytelc.cz
  • Strojní i ruční čištění vozovek, chodníků a ostatních veřejných ploch.
  • Rozmisťování, výsyp a odvoz odpadkových košů a kontejnerů (svozový kalendář).
  • Čištění městských kašen a odpadových výpustí.

MOBILNÍ SVOZY

Mobilní svoz provádíme dle sběrového kalendáře vydávaného městem Telč a to:

  • bioodpad z určených míst velkoobjemovými kontejnery,
  • objemný odpad z určených míst velkoobjemovými kontejnery,

Dále provádíme za úplatu svoz odpadu dle objednání organizací či jednotlivých občanů.

Upozorňujeme občany, aby dodržovali podmínky sběru a svým jednáním nezapříčinili znehodnocení sbíraných druhotných surovin. V opačném případě znehodnocené suroviny budou muset být, vzhledem k technickým a finančním možnostem na náklady Města Telče, případně na náklady viníka uskladněny na řízené skládce bez dalšího využití.