SBĚROVÝ DVŮR

KONTAKT A PROVOZNÍ DOBA

ADRESA

Radkovská 560, 588 56 Telč

TELEFON / MOBIL

567 243 037 / 777 708 084

E-MAIL

info@sluzbytelc.cz

PO6:00 - 10:30 | 11:30 - 18:00
ÚT6:00 - 10:30 | 11:30 - 18:00
ST6:00 - 10:30 | 11:30 - 18:00
ČT6:00 - 10:30 | 11:30 - 18:00
6:00 - 10:30 | 11:30 - 18:00
SO8:00 - 11:30
STÁTNÍ SVÁTKY - ZAVŘENO

Ve sběrovém dvoře CZJ00303 naší firmy lze uložit odpad dle provozního řádu:

  • ostatní odpad - papír, sklo, plast, objemný odpad, stavební suť ...
  • nebezpečný odpad - zbytky barev, olejů, chemikálií včetně obalů od nich, akumulátory, materiály obsahující azbest ...
  • zpětný odběr - veškerý elektroodpad z domácností, úsporné žárovky, zářivky, monočlánky ...

Bezplatné uložení tohoto odpadu je možné pouze pro občany města Telč a občany smluvních obcí. Pro bezplatné uložení stavební sutě a materiálů obsahujících azbest platí limit 400 kg na rok pro číslo popisné pro občany města Telč.

Pro občany smluvních obcí je limit bezplatného uložení stavební sutě a materiálů obsahujících azbest stanoven příslušnou obcí.

Pneumatiky u nás uložit nelze. Zpětný odběr pneumatik provádí pouze prodejci pneumatik - viz. https://www.eltma.cz/aktuality/jak-funguje-zpetny-odber-pneumatik-nechte-je-primo-v-servisu.

Odpad do sběrového dvora je nutno přivážet již roztříděný (např. okenní křídla - sklo zvlášť, rám zvlášť)!

Upozorňujeme občany, aby dodržovali podmínky sběru a svým jednáním nezapříčinili znehodnocení sbíraných druhotných surovin. V opačném případě znehodnocené suroviny budou muset být, vzhledem k technickým a finančním možnostem na náklady Města Telče, případně na náklady viníka uskladněny na řízené skládce bez dalšího využití.

Při ukládání odpadu do sběrového dvora může obsluha požadovat prokázání totožnosti k vůli ověření oprávněnosti využívat zdarma služeb sběrového dvora!