SBĚROVÝ DVŮR

KONTAKT A PROVOZNÍ DOBA

ADRESA

Radkovská 560, 588 56 Telč

TELEFON / MOBIL

567 243 037 / 777 708 084 - Po-Pá 6:00-14:30

E-MAIL

info@sluzbytelc.cz

PO6:00 - 10:30 | 11:30 - 18:00
ÚT6:00 - 10:30 | 11:30 - 18:00
ST6:00 - 10:30 | 11:30 - 18:00
ČT6:00 - 10:30 | 11:30 - 18:00
6:00 - 10:30 | 11:30 - 18:00
SO8:00 - 11:30
STÁTNÍ SVÁTKY - ZAVŘENO
ZMĚNA!!!OD 6.11.2023 DO 28.2.2024 SBĚROVÝ DVŮR OTEVŘEN POUZE DO 17:00 HOD
27. - 29. 12.OTEVŘENO DO 16.00 HOD.
31.12.ZAVŘENO

Ve sběrovém dvoře CZJ00303 naší firmy lze uložit odpad dle provozního řádu:

  • ostatní odpad - papír, sklo, plast, objemný odpad, stavební suť ...
  • nebezpečný odpad - zbytky barev, olejů, chemikálií včetně obalů od nich, akumulátory, materiály obsahující azbest ...
  • zpětný odběr - veškerý elektroodpad z domácností, úsporné žárovky, zářivky, monočlánky ...

Bezplatné uložení tohoto odpadu je možné pouze pro občany města Telč a občany smluvních obcí. Pro bezplatné uložení stavební sutě a materiálů obsahujících azbest platí limit 400 kg na rok pro číslo popisné pro občany města Telč. Materiály obsahující azbest (eternit) je každý povinen ihned po demontáži zabalit do neprodyšného obalu (pytle apod.), teprve poté je možné je uložit do sběrového dvora.

Pro občany smluvních obcí je limit bezplatného uložení stavební sutě a materiálů obsahujících azbest stanoven příslušnou obcí.

Od 1. 7. 2021 lze do sběrového dvora v rámci zpětného odběru uložit i odpadní pneumatiky od jejich konečného uživatele. V případě pochybností o původu pneumatik lze jejich převzetí odmítnout. 

Odpad do sběrového dvora je nutno přivážet již roztříděný (např. okenní křídla - sklo zvlášť, rám zvlášť)!

Upozorňujeme občany, aby dodržovali podmínky sběru a svým jednáním nezapříčinili znehodnocení sbíraných druhotných surovin. V opačném případě znehodnocené suroviny budou muset být, vzhledem k technickým a finančním možnostem na náklady Města Telče, případně na náklady viníka uskladněny na řízené skládce bez dalšího využití.

Při ukládání odpadu do sběrového dvora může obsluha požadovat prokázání totožnosti k vůli ověření oprávněnosti využívat zdarma služeb sběrového dvora!