Zákony

Články kategorie Zákony
10.1. 2018

Upozornění pro věřitele na jejich práva

Výňatek ze zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, hlava VII: Ochrana věřitelů. § 35 (1) Věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným...